Bør alle innvandrere som er bosatt i Norge få stemmerett ved Stortingsvalg?

46
Bør alle innvandrere som er bosatt i Norge få stemmerett ved Stortingsvalg? ACwAAAAAAQABAAACADs

Stemmerett er retten til å avgi stemme ved et valg. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel Stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten til å avgi stemme i politiske enkeltsaker (folkeavstemning).

Ved stortingsvalg kan bare norske statsborgere stemme. De må fylle 18 år i valgåret. Ved kommune- og fylkestingsvalgene kan også innvandrere stemme hvis de har vært bosatt i Norge i mer enn tre år. Alle som skal stemme, må være registrert i manntallet i en av landets kommuner. Hvis innvandrere får stemmerett ved Stortingsvalg, hva kommer konsekvenser til å være?

Bør innvandrere som er bosatt i Norge få stemmerett ved Stortingsvalg?

Her skal jeg drøfte ulike sider av den saken, og jeg skal prøve å svare på disse spørsmålene.

Etter min mening er det vanskelig å vite hva som er riktig strategi. Noen innvandrere bor her bare for å jobbe i noen år. Innvandrere får norskstatsborgerskap etter 7 år opphold i Norge. Den perioden er nok til at man får god kunnskap om politikk og om alt i samfunnet. Derfor synes jeg at for å få stemmerett ved Stortingsvalg, må man ha norskstatsborgerskap fordi stemmeretten ved Stortingsvalget er knyttet til statsborgerskapet, og det er vanskelig å se dette på en annen måte.

Dessuten synes mange at partiene i Norge likner ganske mye på hverandre. Hvis innvandrer (f.eks nykommere) får stemmerett, baserer de ofte sitt valg på følelser uten kunnskap og engasjement for saker.

Men jeg synes at vi bør tenke oss godt om når det gjelder å gi innvandrere stemmerett ved Stortingsvalg fordi det er et stort paradoks, hvor norske fylker får mandater på Stortinget ut fra innbyggertall og geografisk størrelse. Og mer enn en halv million utlendinger telles med når de 169 representantene i Stortinget fordeles på de 19 fylkene (Aftenposten). Denne ordningen bør endres og baseres på antall norske statsborgere heller enn antall innbyggere, ellers telles innvandrere, og det betyr at de bør gis stemmerett. Hvis mandatene baseres på bare antall norske statsborgere, vil det svekke Oslos representasjon, hvor Oslo har den største gruppen innbyggere uten statsborgerskap.

Å gi sin stemme er en mulighet til å vise at man ønsker å være en del av fellesskapet.

I tillegg må vi heller ikke glemme at mange av innvandrere er flinke, og det bør ikke miste sine stemmer. Å gi sin stemme er en mulighet til å vise at man ønsker å være en del av fellesskapet. De kommer til et land med et godt utviklet demokrati, og de bør gis mulighet til en ny framtid. Vi bør gi dem stemmeretten for å opprettholde demokratiet vårt fordi det ikke er heldig at det er en stor gruppe som er uten politisk representasjon.

Hvis det hadde vært opp til meg, ville jeg ha innført et slags stemmesertifikat, som er gyldig for f.eks innvandrere. For å få bestått prøven, må man vise at man har litt oversikt over rollefordelingen mellom Stortinget og regjeringen. Spørsmålene bør ikke gå om kun politikk, men generelt.  Dette for å kvalitetssikre at man er interessert, og at man legger merke til hvordan ting fungerer i hverdagen. Da får vi viktige deltakere som har kjennskap om ulike saker i samfunnet.

Bør alle innvandrere som er bosatt i Norge få stemmerett ved Stortingsvalg? 2021 03 08 2 370x492 1
Fares Albattoura
veileder NAV Grünerløkka

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.