Kontakt oss

DER er det første tidsskriftet for arabisktalende i Norge

DER er det første tidsskriftet for arabisktalende i Norge, og skal være et hjelpemiddel til bedre språk kunnskap og kultur/samfunnsforståelse

Kontakt oss

E-post: osamashaheen@derjournal.no

Phone: 4745844399+