Hvem er vi?

DER er det første tidsskriftet for arabisktalende i Norge

«Der» på arabisk betyr hus – og er et bilde på et nytt hjem. 

Det tospråklige tidsskriftet DER vil være en plattform for formidling og diskusjon av tema knyttet til kultur, språk, levesett og verdier. Frie ytringer og medier som snakker med mennesker på deres eget språk, er avgjørende for å fremme toleranse og ikke-diskriminering. 

Et tidsskrift på norsk og arabisk, av og for både flyktninger og lokalbefolkningen.

Du kan abonnere for å få medlemsfordeler

Abonner nå og støtt den alternative pressen

Når du årlig abonnerer på publikasjonens utgivelser, sender vi numrene til din hjemmeadresse og du støtter oss også og hjelper oss med å planlegge distribusjon og trykking.Bli na
become an author image