Der

Høyrepopulismen og europeisk rasisme

Å definere rasisme i vår tid Med rasisme forstår vi forenklet ideer om at noen mennesker i kraft av medfødte eller tilfeldige egenskaper som hudfarge, etnisk eller nasjonal opprinnelse, tro- eller livssyn, kultur eller språk er mindre verdt enn...

Avslutningsseremoni for arabisktalende studenter

Lørdag 26.juni 2021 ble det avholdt høytidelig avslutningsseremoni for arabisketalende studentene ved forskjellige universiteter i Norge. Klokken 18.00 ankom avgangsstudentene festlokalet. Leder for «Syrian Student Association», Ali Zidan, ønsket...

Studentene under korona

Tekst: Sumeya AdenBioingeniørstudent ved universitet i Agder og medgründer av Hayat medieproduksjon project.Sumeya født i Danmark 1995 med to somaliske foreldre. Hun flyttet til Norge i 2015 etter 14 år i Midtøsten. Torsdag 12 mars 2020 våknet vi...

ads - إعلان - annonser

تصنيف الأخبار