Der

Bør alle innvandrere som er bosatt i Norge få stemmerett ved Stortingsvalg?

Stemmerett er retten til å avgi stemme ved et valg. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel Stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten til å avgi stemme i politiske enkeltsaker...

Det du ikke lærte på skolen

I likhet med andre land har også Norge en historie fylt med fremmedfrykt, holdninger og handlinger som definerte én folkegruppe som mer verdifull enn andre. Selv om rasisme eller forskjellsbehandling ikke er lovfestet eller praktisert av...

Rasisme er også et arabisk problem

I år er det ti år siden starten av revolusjonen som forandret Midtøsten. Mohammad Bouazizi satte fyr på seg selv, og tente med det gnisten som skulle bli den arabiske våren. Flere demonstranter satte fyr på seg selv, og til tross for brutal...

ads - إعلان - annonser

تصنيف Fra arabisk til norsk